ΜΑΥΡΑ ΓΙΔΙΑ

ΜΑΥΡΑ ΓΙΔΙΑ

Oι στρατιώτες

visual identity for theater performance "Οι στρατιώτες"
video / animation teaser
poster design & illustration
program layout design

“Oι στρατιώτες”
by Jakob Michael Reinhold Lenz
directed by: Pantelis Flatsoutsis

at Michael Cacoyannis Foundation
February 2020

Weisse Rose

video / animation / projection for the opera...